Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  trygonometria dział matematyki zajmujący się badaniem związków między bokami i kątami trójkątów na płaszczyźnie (t. płaska) oraz na powierzchni kuli (t. sferyczna) za pomocą tzw. funkcji trygonometrycznych.
 

Etym. - gr. trígōnon 'trójkąt'; zob. tri-; -gon- 1; -metr.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku