Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -PEDEUT- w złożeniach: nauczyciel; kształcenie (nauczycieli).
  pedeutologia nauka o działalności i (samo)kształceniu nauczycieli.
 

Etym. - gr. paideutēs 'wychowawca; nauczyciel' od paideúein 'wychowywać; kształcić' z país, zob. -ped-; -log; log-; por. propedeutyka.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku