Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

all games - all nations ang., 'wszystkie sporty - wszystkie narody', "geografia sportowa" igrzysk olimpijskich, zasada sformułowana przez Pierre de' Coubertina, uznająca równouprawnienie wszystkich dyscyplin i wszystkich narodów w igrzyskach olimpijskich, również narodów pozbawionych suwerenności państwowej.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku