Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

jury [wym. żüri] komisja sędziowska, zespół jurorów [wym. jurorów], znawców, powołany do rozstrzygania konkursów art., lit., sport. itp. i przyznawania nagród.
  jurydyka [wym. jury...] hist. obszar (osada) w obrębie miasta a. poza jego murami, nie podlegający władzom miejskim (XVI-XVIII w.).
  jurysdykcja prawo sądzenia; zakres działania, kompetencji, właściwość (rzeczowa a. miejscowa) sądu; okręg sądowy.
  jurysta przest. znawca prawa; prawnik.
  jurysprudencja nauka prawa; prawoznawstwo; (zasady prawne ustalone przez) orzecznictwo sądowe; zbiór wyroków i uzasadnień.
 

Etym. - fr. jury 'sąd przysięgłych; jw.' (z ang., z fr. juré 'śledztwo' od łac. iurare 'przysięgać'), łac. iuridicus 'prawny', iurisdictio 'sądzenie' i iurisprudentia 'nauka prawa' od ius dpn. iuris 'prawo'; -dictio zob. dykcja; prudentia 'przezorność; znajomość; nauka'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku