Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  problem(at) zagadnienie, zadanie, sprawa do rozwiązania; socjol. zagadnienie stwarzające trudności, kłopot.
  problematyka ogół zagadnień określonej dziedziny społ., nauk., techn., art. itd.
  problematyczny wątpliwy, niepewny; por. apodyktyczny (log.).
  problemistyka sztuka układania, komponowania i rozwiązywania zadań, problemów szachowych.
problem drinker ang., nadużywający alkoholu; osobnik, któremu często picie stwarza już swoiste problemy, nie będący jednak (jeszcze) alkoholikiem.
 

Etym. - gr. próblēma dpn. problēmatos 'występ (np. skały); wał ochronny; wymówka; kwestia sporna'; zob. pro- 1; -blēma od bállein, zob. balista; ang. drinker 'osoba pijąca, pijak' od drink 'pić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku