Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  atopia, idiopatia, med. nadwrażliwość spontaniczna, postać alergii o predyspozycji dziedzicznej, długim okresie uczulenia, wywołująca obrzęki, dychawicę oskrzelową, gorączkę sienną, pokrzywkę itp.
 

Etym. - gr. 'niezwykłość' od átopos 'nie na swoim miejscu; niezwykły'; zob. a-; -top-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku