Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bama hebr., dosł. 'wyżyna, miejsce podwyższone', ołtarz pod gołym niebem, wzniesiony zazw. na sztucznym a. naturalnym wzgórzu ku czci kananejskich bogów płodności (Baal, Aszerot; jeden z najstarszych znanych na wzgórzu Megiddo w Izraelu z ok. 2500 p.n.e.); na wzgórzach tych Izraelici po zdobyciu Kanaanu w XII-XI w. p.n.e. stawiali ołtarze własnemu Bogu, Jahwe, aż do VII w. p.n.e., kiedy jedynym usankcjonowanym wzgórzem kultowym stał się Syjon ze świątynią Salomona, a wyraz bama nabrał charakteru pogard.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku