Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  elogium mowa pochwalna; chwalenie, sławienie; por. enkomion.
 

Etym. - śrdw.łac. 'jw.' (pod wpływem śrdw.łac. eulogium 'utwór pochwalny') od łac. 'rz. napis pochwalny na pomniku, wizerunku przodka itp.' prawdop. przez etymologię lud. (wpływ łac. e- i gr. lógos 'słowo') z gr. elegeíon 'dystych (elegijny)' zob. elegia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku