Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  plasować sport. kierować piłkę dokładnie w oznaczone miejsce; handl. umieszczać, lokować.
 

Etym. - fr. placer 'umieszczać' od place 'miejsce; posada; plac(ówka)' z gr. plateía (hodós) 'szeroka (droga)' r.ż. od platýs, zob. plateau.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku