Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

pub [wym. pab] pop. ang. knajpa, bar, piwiarnia, karczma; por. bistro.
  publikacja dzieło ogłoszone drukiem; wydanie drukiem, ogłoszenie, podanie do wiadomości publ.
public relations amer.ang., [wym. pablik rilejsznz] socjol. amer. całokształt ustosunkowań (opinii, postaw, poglądów) społ. do działalności danego przedsiębiorstwa, org., instytucji; działalność osoby, firmy, instytucji w celu osiągnięcia dobrych stosunków z innymi osobami, firmami itd. a. zdobycia życzliwości opinii publ.; metody stosowane dla osiągnięcia tych celów; personel, zespół trudniący się takimi działaniami zawodowo; por. human relations.
  publiczny powszechny; jawny, dostępny, przeznaczony dla ogółu, dla wszystkich, społeczny, oficjalny.
  publicysta pisarz zajmujący się publicystyką, gałęzią piśmiennictwa omawiającą aktualne problemy życia współcz.
  publikować ogłaszać, rozpowszechniać drukiem.
Puck ang. [wym. puk; ang. wym.: pak] chochlik, złośliwy, figlarny, psotny duszek.
 

Etym. - ang. pub 'jw.' (skr. od public 'publiczny'), fr. publiciste 'publicysta' (od public 'publ.; jawny') i łac. publicatio 'sekwestr' (od publicare 'sekwestrować; oddać do publ. użytku; ogłosić') z publicus 'powszechny; społeczny'; por. republika.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player