Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

plusquamperfectum [wym. ...kwam...fekt...] gram. czas zaprzeszły.
 

Etym. - łac. 'więcej niż perfectum'; plus 'więcej'; quam 'jak; niż'; zob. perfectum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku