Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sozologia nauka zajmująca się kompleksowymi badaniami zachowań człowieka oraz racjonalną przebudową i ochroną jego środowiska (wyraz utworzony przez geologa pol. Walerego Goetla, 1899-1972).
  sozotechnika nauka określająca praktyczne metody ochrony biocenozy.
 

Etym. - gr. sōdzein 'ratować'; zob. -log; log-; technika; por. soteriologia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku