Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  implicite łac., włączając; włącznie; domyślnie, w sposób uwikłany; por. explicite.
  implikacja określenie stosunku logicznego: "jeżeli..., to..." (okres warunkowy).
  implikować mieścić w sobie, zawierać; pociągać za sobą.
 

Etym. - łac. implicare 'zwinąć; uwikłać; wmieszać (się), wdać się (w co); przyjmować (do pracy)' por. emploi; im- zob. in- 2; plicare, zob. aplikacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku