Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  koncepcja pomysł, projekt, obmyślony plan działania, plan utworu; dawn. poczęcie, zajście w ciążę.
  konceptyzm jedna z nazw baroku w lit. hiszp. XVII w.; por. gongoryzm.
  koncepcyjny odnoszący się do koncepcji; twórczy.
  koncept trafny pomysł, szczęśliwa myśl; projekt; przest. dowcip, żart.
  konceptualizm stanowisko w śrdw. sporze o uniwersalia, pośrednie między nominalizmem a realizmem, utrzymujące, że powszechniki (nazwy ogólne) nie mają bytu realnego, lecz są tylko pojęciami (conceptus), tworami naszego umysłu; sztuka konceptualna - kierunek w plastyce współczesnej, dążący do przedstawiania tylko planu, szkicu, zarysu, schematu, brulionu dzieła, rezygnujący z jego wykańczania.
 

Etym. - łac. conceptio 'spostrzeżenie, ujęcie' od conceptus 'ujęcie; pojęcie; zbiór; embrion' z concipere 'otrzymać; począć' (por. antykoncepcyjne; koncypient); zob. kom-; capere, zob. antycypacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku