Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kult oddawanie czci relig., ubóstwienie; ogół ceremonii, praktyk relig.; wielki szacunek, cześć dla kogo a. czego, uwielbienie; gorliwe uprawianie, rozwijanie czego.
  kulturtregerstwo zaborcza ekspansja Niemiec maskowana frazesami o szerzeniu kultury.
  kultyzm zob. gongoryzm.
  kulturysta sport. mężczyzna uprawiający kulturystykę, zespół ćwiczeń gimnastycznych mających rozwijać silną i harmonijną budowę ciała oraz sprawność fiz. za pomocą siłowych przyrządów sport., jak sztangi, hantle czy sprężyny różnych typów.
  kulturowy związany z materialnym i duchowym dorobkiem ludzkości.
  kultura całokształt materialnego i duchowego dorobku ludności, narodu, epoki (przed)hist.; poziom rozwoju społeczeństw, grup, jednostek w danej epoce; poziom rozwoju umysł., moralnego; ogłada, obycie, takt; udoskonalona uprawa roli a. roślin; jednogatunkowa hodowla mikroorganizmów dla doświadczeń a. szczepionek.
  kulturalny odnoszący się do (będący składnikiem) kultury; wykształcony, obyty, dobrze wychowany.
  Kulturkampf walka rządu prus. z Kośc. rz.kat. (1871-87) mająca na terenach pol. charakter walki z polskością.
  kultywować rozwijać co z zamiłowaniem, pietyzmem, otaczać dbałością, troską; hołdować czemu; uprawiać, hodować (rośliny).
  kultywator narzędzie roln. do spulchniania gruntu, usuwania chwastów itp.
 

Etym. - śrdw.łac. cultivare 'uprawiać' i ang. culturist 'zwolennik jakiejś metody kształcenia umysłu a. ciała; hodowca zwierząt, zwł. nieoswojonych' (od culture 'uprawa; hodowla; kultura') z łac. cultura 'uprawa; kształcenie' od cultus p.p. od culere 'uprawiać; pielęgnować; zamieszkiwać'; nm. Kulturkampf 'walka (o czystość) kultury (nm.)'; Kampf 'walka'; Kulturträger 'pionier kultury'; Träger 'nosiciel; tragarz' od tragen 'nosić; dźwigać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku