Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  lejtnant stopień oficerski w armiach wielu krajów; porucznik.
 

Etym. - fr. lieutenant 'namiestnik, zastępca; porucznik'; lieu 'miejsce' z łac. locus, zob. lok(o)-; fr. tenant p.pr. od tenir 'trzymać' z łac. tenere, zob. tenuta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku