Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

châssis [wym. szas-i] podwozie samochodu, łącznie z mechanizmem i kołami; por. karoseria.
 

Etym. - fr. 'oprawa, rama; kaseta fot.; jw.' od châsse 'puzdro' z łac. capsa; zob. keson.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku