Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pinakiel, fiala, element dekoracyjny archit. gotyckiej; wysmukła kamienna wieżyczka (sterczyna) o czworobocznym trzonie, z szeregami żabek wzdłuż krawędzi i kwiatonem na szczycie.
 

Etym. - fr. pinacle 'wieżyczka; jw.; szczyt' z późn.łac. pinnaculum 'przyczółek; skrzydełko' zdrobn. od łac. pinna 'pióro; skrzydło; blanki' wariant od penna 'pióro; skrzydełko'; por. panache.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku