Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

pastiche [wym. pastisz], pastisz lit., muz., plast. dzieło sztuki świadomie naśladujące styl, manierę innego dzieła a. twórcy; rodzaj opery popularnej w XVIII w., złożonej ze znanych arii i nowego libretta; por. parodia.
 

Etym. - fr. pastiche 'utwór naśladowany' z wł. pasticcio 'pasztet; jw.; partactwo' ze śrdw.łac. pasticius 'ciastowaty' od późn.łac. pasta, zob. pastel.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player