Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

wait and see ang., [uejtend si:] czekajmy i przyglądajmy się; uzbrójmy się w cierpliwość; por. qui vivra, verra.
 

Etym. - wyrażenie, którego używał wielokrotnie w 1910r. w przemówieniach premier W.Bryt. (1908-16) Herbert Henry Asquith, earl of Oxford (1852-1928).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku