Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  system zestawienie, całościowy i uporządkowany układ, zbiór przedmiotów, zasad, twierdzeń, reguł postępowania (np. s. filoz., etyczny, nauk., finansowy, pieniężny, płac, podatkowy, miar i wag; jednostek; dźwiękowy, nutowy); geol. jednostka w podziale utworów geol. odpowiadająca okresowi (jednostce czasu); por. seria.
  systematyka klasyfikacja; nauka o klasyfikacjach; taksonomia, dział biologii zajmujący się podziałem świata roślin i zwierząt na gatunki, rodzaje, rodziny, rzędy, klasy, gromady i typy.
 

Etym. - gr. systēmatikós 'zestawiony' od sýstēma 'zestawienie; połączenie' od synistánai 'zestawiać'; zob. syn-; histánai, zob. statyczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku