Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diatoniczna skala (gama) - muz. złożona z pięciu całych tonów i dwóch półtonów w obrębie oktawy; por. chromatyczna.
 

Etym. - gr. diatonikós 'przechodzący od tonu do tonu' z diátonos 'rozciągnięty'; zob. dia-; tonacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku