Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  armila łac., mat. torus.
  armilarna sfera - starożytny przyrząd do wyznaczania współrzędnych astronomicznych używany do XVI w. (również przez Kopernika); odmianą jego było astrolabium.
 

Etym. - śr.fr. armillaire 'jw.' z łac. armilla 'pierścień żelazny; naramiennik' od armus 'ramię'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku