Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekskluzywny odgradzający się od otoczenia a. od osób spoza pewnego kręgu; elitarny.
 

Etym. - fr. exclusif 'wyłączny; uprzywilejowany; wybredny' od łac. excludere 'wyłączać'; zob. eks-; -cludere od claudere, zob. klauzula.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku