Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konwers (konwerska) brat laicki (siostra laicka), w niektórych rz.kat. zakonach klauzurowych i kontemplacyjnych osoba załatwiająca poza klasztorem sprawy niezbędne dla codziennego życia zakonnego, nie składająca ślubów uroczystych, nosząca jednak habit swego zakonu.
  konwersacja rozmowa towarzyska; ćwiczenie się w rozmowie w obcym języku.
  konwersatorium ćwiczenie seminaryjne w formie rozmowy między wykładowcą i słuchaczami; rozmównica klasztorna.
 

Etym. - śrdw.łac. conversatorium 'rozmównica' i łac. conversatio 'częste przebywanie (gdzie); obcowanie' z conversari 'obracać się; obcować' od convertere, zob. konwersja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku