Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  defenestracja praska - hist. wyrzucenie przez okno pałacu w Pradze w 1618 r. namiestników cesarskich przez przedstawicieli stanów czeskich, jako wyraz protestu przeciw pogwałceniu swobód religijnych, bezpośrednia przyczyna wojny 30-letniej; wyrzucenie z okien magistratu praskiego siedmiu radców kat. na początku wojen husyckich (1419 r.).
 

Etym. - zob. de-; łac. fenestra 'otwór; wylot; okno'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku