Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  erb chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal ziem rzadkich; por. lantanowce.
 

Etym. - nazwał go chemik szwedzki Carl G. Mosander (1843 r.) od miasta Ytterby w Szwecji; por. iterb; itr; terb.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku