Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kwant fiz. najmniejsza porcja, o jaką może ulec zmianie dana wielkość fiz. (np. energia, pęd) określonego układu.
  kwantum pewna ilość, liczba czego.
  kwantyfikator log. odpowiednik używanych pot. wyrażeń "każdy" (k. ogólny) i "pewien" (k. szczegółowy, mały).
  kwantytatywny ilościowy, odnoszący się do ilości; por. kwalitatywny.
  kwantyfikacja ilościowe ujmowanie zjawisk ekonomicznych.
 

Etym. - śrdw.łac. quantificare 'czynić wielkim' i łac. quantitas 'ilość' od quantum 'ile'; -ficare od łac. facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku