Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  szarwark przymusowe świadczenie chłopskie w robociźnie przy naprawie dróg bitych, mostów itp.
 

Etym. - nm. Scharwerk 'dawn. pańszczyzna'; Schar 'gromada; hufiec; zastęp'; Werk 'dzieło; czyn'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku