Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  egzempcja w prawie kanonicznym przeniesienie osoby a. zespołu (zazw. zakonu) spod jurysdykcji jednego przełożonego Kośc. pod władzę innego, zwykle wyżej postawionego.
 

Etym. - łac. exemptio 'wybranie; wyjęcie' od eximere, zob. egzemplifikacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku