Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

aide-mémoire [wym. ed memuar] notatka dyplomatyczna, przesyłana dla powtórzenia a. uzupełnienia na piśmie oświadczenia ustnego a. przeprowadzonej rozmowy; por. memorandum.
 

Etym. - fr. '(dosł. pomoc pamięci) konspekt; jw.'; aider 'pomagać' od łac. adiutare, zob. adiutant; mémoire 'pamięć' od łac. memoria, zob. memorandum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku