Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  endemia choroba stale występująca w danej okolicy; por. epidemia.
  endemiczny biol., med. miejscowy, lokalny, właściwy danemu terenowi.
 

Etym. - gr. endēmía 'zamieszkiwanie; pozostawanie' od éndēmos 'miejscowy'; zob. en-; dēmos, zob. demos.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku