Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

WASP [wym. uosp] ang., 'osa': amer.ang. inicjały określenia: A White Anglo-Saxon Protestant 'osoba rasy białej, pochodzenia anglosaskiego, religii protestanckiej' (używanego gł. w statystycznych studiach socjologicznych amer. grup etnicznych), zwł. należąca do średniej i górnej warstwy Amerykanów, którzy przechowują i pielęgnują tradycje swoich przodków, osadników brytyjskich i skandynawskich.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku