Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  areopag w staroż. Atenach - najdawniejsza rada państwowa złożona z byłych archontów (areopagitów), posiadająca (do V w. p.n.e.) najwyższą władzę sądowniczą i polit.
 

Etym. - gr. areiopagitēs 'areopagita' od areiópagos 'areopag' z Áreios págos 'wzgórze Aresa (Tabl. 31)' położone na zachód od Akropolu ateńskiego, gdzie pod gołym niebem odbywały się posiedzenia rady.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku