Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  emblemat godło, oznaka, atrybut, znak, symbol (władzy - berło, zwycięstwa - wawrzyn itp.); (por. dystynkcje; insygnia).
  embolia med. zator, zamknięcie naczynia krwionośnego a. chłonnego przez ciało przyniesione z prądem krwi a. chłonki.
 

Etym. - gr. émblēma 'wstawka; ozdoba' i embolē 'rzut, atak; wejście' z embállein 'wrzucać; wkładać; wtargnąć'; em- zob. en-; balista.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku