Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  maksimum największa ilość a. wartość osiągalna w danym wypadku; ekstremum; punkt szczytowy; punkt największego rozkwitu; najwyższy stopień; najwyżej, najwięcej.
  maksymalista.
  maksymalizm wysuwanie najdalej idących, skrajnych postulatów, żądań, programów polit.
  maksymalny najwyższy, największy.
  maksyma ogólna prawda, prawidło, zasada podstawowa, reguła postępowania, zwł. wyrażone w formie aforyzmu, krótkiej sentencji.
 

Etym. - śrdw.łac. maxima '(prawidło) największe, tj. najogólniejsze, podstawowe' z łac. maximus, maxima, maximum 'największy, -a, -e', stopień najw. od magnus, -a, -um, zob. magnat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku