Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  weryfikacja sprawdzenie; kontrola zgodności z prawdą, autentyczności; stwierdzenie, poświadczenie prawdziwości.
 

Etym. - śrdw.łac. verificatio 'sprawdzenie' z verificare 'sprawdzać'; łac. verus 'prawdziwy' (por. weryzm); -ficare od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku