Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  luneta przyrząd optyczny do powiększania obrazu odległych przedmiotów, złożony z tuby, obiektywu i okularu; techn. podtrzymka; archit. małe sklepienie, zazw. poprzeczne w stosunku do gł. sklepienia, mieszczące zwykle okno a. drzwi (renesans, barok); ZOB. Tabl. 2 (Telescopium).
 

Etym. - fr. lunette '(l.mn.) okulary; arch. jw.; wojsk. szaniec otwarty' od lune 'księżyc' z łac. luna, zob. lunatyk.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku