Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  obwersja log. reguła przekształcania zdań kategorycznych twierdzących na równoważne przeczące (a. odwrotnie) przez zaprzeczenie orzeczenia i orzecznika (a. odwrotnie), np. jesteś jej miły, nie jesteś jej niemiły.
 

Etym. - późn.łac. obversio 'obrócenie' z łac. obversus p.p. od obvertere 'obracać'; ob- 'do, ku'; vertere, zob. wersja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku