Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  generalia koszty ogólne robót, maszyn, produkcji itp.; dzieła ogólne (w klasyfikacji bibliotecznej); dawn. personalia, dane personalne.
  generalissimus w niektórych państwach tytuł nadawany naczelnemu wodzowi (zwł. na czas wojny).
  generalizować uogólniać.
  generalny ogólny, powszechny, ogólnikowy; ostateczny (próba teatr.); główny (sztab), naczelny (prokurator, wikariusz); zob. gubernator.
 

Etym. - łac. generalissimus stopień najwyższy od generalis 'powszechny, ogólny, pospolity; należący do rodzaju a. gatunku' od genus, zob. generacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku