Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

home rule [wym. houm ru:l] samorząd, autonomia mieszkańców kraju zależnego, sfederowanego, kolonii a. terytorium; hasło irl. ruchu niepodległościowego, walczącego o autonomię w ramach imperium bryt. (1870-1921).
 

Etym. - ang. 'jw.'; home 'dom, ojczyzna'; rule 'reguła; władza; miarka, linijka' z łac. regula, zob. regulamin.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku