Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  progres przest. postęp; por. regres.
  progresja stopniowe wzrastanie, postęp; stopniowe podwyższanie (odsetka stawek podatków od wyższych dochodów; stawki wynagrodzenia akordowego po przekroczeniu określonej produkcji w określonym czasie itp.); por. skala; muz. zob. sekwencja.
 

Etym. - łac. progressio 'postęp(owanie naprzód)' od progressus 'postęp' z p.p. od progredi 'iść naprzód'; pro- 'naprzód'; -gredi, zob. agresja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku