Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  slajdy diapozytywy w tekturowych a. plastykowych ramkach do wyświetlania za pomocą rzutnika.
 

Etym. - ang. (lantern) slide 'jw.'; slide 'jp.; fot. kaseta; szkiełko (w mikroskopie); suwak; sanki; zrzutnia'; lantern 'latarnia'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku