Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Art Déco, art moderne, kierunek w sztuce dekoracyjnej powstały w latach 20. XX w., dominujący w 30., przeżywający nową falę zainteresowania w późnych latach 60. i wczesnych 70.; zademonstrowany po raz pierwszy na Międzynar. Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu w 1925; powstał pod wpływem Bauhausu, kubizmu, baletów ros. Diagilewa; gł. celem stylu było przystosowanie projektowania do warunków produkcji masowej; cechy charakterystyczne: ozdobność, asymetria, kształty geometryczne i śmiałe kolory.
 

Etym. - fr. skr. od Arts décoratifs 'sztuki dekoracyjne'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku