Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  surrealizm nadrealizm, ruch art. powstały w 1920-30 we Francji, obejmujący lit. i sztuki plast., pragnący uniezależnić wyobraźnię artysty od form logicznego myślenia, opierający twórczość na skojarzeniach płynących z podświadomości i marzeń sennych, wyrażający się w nie powiązanych z sobą obrazach fantastycznych w nienaturalnych zestawieniach i kombinacjach.
 

Etym. - fr. surréalisme 'jw.'; sur 'na(d)'; zob. realizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku