Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  apéritif napój alkoholowy, pity (zwł. we Francji) przed posiłkiem, jakoby dla pobudzenia apetytu.
 

Etym. - fr. 'pierw. med. otwierający pory; jw.' ze śrdw.łac. aperitivus 'otwieracz' od łac. aperire 'odsłaniać; otwierać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku