Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kondemnacja żegl. uznanie statku przez Izbę Morską za niezdatny do żeglugi ani do naprawy.
  kondemnata w dawn. prawie polskim - zaoczny wyrok skazujący; potępienie; por. in contumaciam.
 

Etym. - łac. condemnatio 'skazanie' od condemnare 'skazywać'; zob. kom-; damnum, zob. indemnizacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku