Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  deizm pogląd filoz. zakładający istnienie Boga - stwórcy świata, nie oddziaływającego jednak na bieg wydarzeń na świecie; por. teizm.
 

Etym. - fr. déisme 'jw.' z łac. deus dpn. dei 'bóg; bóstwo (opiekuńcze)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku