Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  preponderancja dawn. supremacja, prymat, przewaga, pierwszeństwo.
 

Etym. - łac. praeponderans p.pr. od praeponderare 'przewyższać wagą a. wpływem'; zob. pre-; ponderare 'ważyć' od pondus, zob. ponderabilia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku