Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  holocen geol. współczesna epoka historii ZIEMI, Tabl. 7.
  holograf dokument (list, testament, akt) napisany własnoręcznie.
  holografia fotografia laserowa.
  holograficzny praw. (dokument) własnoręczny, pisany własnoręcznie; (o zdjęciu fot.) laserowy, przedstawiający trójwymiarowe obrazy przedmiotów.
  hologram laserowe zdjęcie fot.
 

Etym. - gr. hólos 'cały, całkowity'; -cen zob. keno-; -graf-; -gram-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku